_PRINT 


ข่าว : การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน จตุรมิตรเกมส์ 2558
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จตุรมิตรเกมส์ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชมและเชียร์
.

ข่าวโดย : นายเอนก ชาวไธสง
อ่าน 955 ครั้ง
วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:12:54:AM