_PRINT 


ข่าว : อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด 2558
อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่"โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด.ต.สมชาติ  แจ้งรัมย์,ด.ต.นธิวัฒน์ ยอรัมย์ ผบ.หมู่ (ป) สภ.สตึก และปลัดวรแสน  ประสงค์ และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง),โรงเรียนบ้านดงเยาเภาและโรงเรียนบ้านหัวช้าง ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกท่าน..เป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย : นายเอนก ชาวไธสง
อ่าน 1141 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:13:10:AM