สารสนเทศ

ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-59
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2559
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2558
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2557
ภาพกิจกรรมโรงเรียน2556
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2555(3)
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2555 (2)
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2555(1)
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2554
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2553
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน2552
 เว็บโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(เก่า) 
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.225.228
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 17
เมื่อวานนี้: 17
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9813
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.224.xxx.xxx
51.255.xx.x
31.187.xx.xxx
185.30.xxx.xxx
69.4.xx.xxx

  ทั้งหมด: 7
เวลาในขณะนี้:
Apr 27, 2017
11:07 am UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 962
  • Yesterday: 1,821
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 173,109
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:54
  • Daily: 1,293
  • Monthly: 39,334
  • Yearly: 471,997
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ข้อมูลบุคลากร

  


             บุคลากร  (สายผู้บริหาร)
  ชื่อ-สกุล
นายสมชาย อังกุละศรี
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
บริหารงานโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog | |Gallery | |Facebooks | |web | ]
หมายเหตุ
 -
             บุคลากร (ครูประจำการ, ครูอ้ตราจ้าง, ครูพี่เลี้ยง)/จทน.ธุรการ/นักการภารโรง
  ชื่อ-สกุล
นายประพันธ์  ทุมรินทร์(พัน)
ตำแหน่งเลขที่
7634
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
ครูวิชาการ/งานวิชาการ
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [|Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธศึกษาปีที่ 2)  สอนกลุ่มสาระศิลปะ,วิทยาศาสตร์ ชั้นม.1-3
  ชื่อ-สกุล
นายวิทยากร  ดิษฐเนตร(แนท)
ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานกิจการนักเรียน/งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line: nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ชั้นป.4-6
  ชื่อ-สกุล
นายเอนก  ชาวไธสง(หนิง)
ตำแหน่งเลขที่
7675
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุรการ/กลุ่มงานวิชาการ
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : chowthaisong@gmail.com/ ID Line : chaothaisong     
Social Network : [  |Blog | |Gallery | |Facebooks | |web | ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ-
ศิลปะ-สุขฯพละ ชั้นป.4-6และม.1-3 
 
ชื่อ-สกุล
นางปราณี  อูตรวิเชียร(ปราณี)
ตำแหน่งเลขที่
10432
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ค.บ.(การบริหารการศึกษา) สถาบัน วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
สหกรณ์โรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ,ประวัติฯ,
ดนตรี-นาฎศิลป์ ชั้นป.4-6 
 
ชื่อ-สกุล
นางปัทริน  อินทร์มงคล(ปัท)
ตำแหน่งเลขที่
10423
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาตรี  ค.บ.(เกษตรกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
อาหารกลางวันโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2)  ระดับชั้นปฐมวัย
  ชื่อ-สกุล
นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ(ไพร)
ตำแหน่งเลขที่
10424
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาระงาน/กลุ่มงาน
พัสดุโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม,ประวัติฯ,งานบ้าน ชั้นม.1-3 
  ชื่อ-สกุล
นางนารีรัตน์  รักษ์ศุภชนม์(นา)
ตำแหน่งเลขที่
3630
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานกิจการนักเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครุประจำชั้นศึกษาปีที่ 6)  สอนกลุ่มสาระภาษาไทย,ดนตรี-นาฎศิลป์ ชั้นม.1-3
  ชื่อ-สกุล
นางประนอม  ทมโคตร(ออย)
ตำแหน่งเลขที่
7641
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานการเงินโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx   ID Line : nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
 หมายเหตุ สอนในระดับปฐมวัย  (ครูประจำชั้นอนุบาล1)
  ชื่อ-สกุล
นางประนอม  ทุมรินทร์(นอม)
ตำแหน่งเลขที่
7629
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)มหาวิทลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาระงาน/กลุ่มงาน
การเงินสวัสดิการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สอนทุกกลุ่มสาระ
  ชื่อ-สกุล
นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์(อาง)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครู/วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ. วิชาเอกประถมศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานธุรการในอาคารสำนักงานโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line: nongkhorkrulurat    
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษา่ปีที่ 3) สอนทุกกลุ่มสาระ
 ชื่อ-สกุล
นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก (ปุก)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานวิชาการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2) สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ชั้นม.1-3
 ชื่อ-สกุล
นางสาวมาลัยทอง ตอรัมย์(เปิ้ล)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาระงาน/กลุ่มงาน
งานพัสดุโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นม.1-3
 ชื่อ-สกุล
นางพิมพิมล   โสดา(แก้ว)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี (วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ) สาขาส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน

โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line: nongkhorkrulurat
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) สอนทุกกลุ่มสาระ ชั้นป.1-ม.3
 ชื่อ-สกุล
นางสาวนิติพร   ชุมศรี(ปราง)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กำลังศึกษาปริญญาตรี ค.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสาตร์
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : mang04prag@gmail.com ID Line:pangimar
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป.6และม.2-3
 ชื่อ-สกุล
นางสาวกัลยา   บัวสิงห์(เปิ้ล)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กำลังศึกษาปริญญาตรี ค.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนชั้นป.4-5และม.1
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : paple-063@gmail.com ID Line: paple kalaya
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ชื่อ-สกุล
นายอัครพล  พาโพธิ์พันธ(แป)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(กศ.บป.)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
กำลังศึกษาปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาระงาน/กลุ่มงาน
สอนชั้นป.1-6 และ ม.1-3
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : paple-063@gmail.com ID Line: paple kalaya
Social Network : [ |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
(ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
  ชื่อ-สกุล
นางสาวสุชานันท์ โสพันนา(กุ้ง)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง)
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
 สอนวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat  
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชื่อ-สกุล
นายสุทธิพล  ยาวะโนภาส(โอ้ด)
ตำแหน่งเลขที่
 -
ตำแหน่ง
 ครูธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ค.บ. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
 งานธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx ID Line : nongkhorkrulurat
Social Network : [|Blog||Gallery| |Facebooks| |web|]
หมายเหตุ
                                                                      
 ชื่อ-สกุล
นายสุรเดช   เกรัมย์(ขม)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต  (สาขาภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
ภาระงาน/กลุ่มงาน
(ครูอัตราจ้าง)
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx    ID Line : nongkhorkrulurat   
Social Network : [  |Blog| |Gallery||Facebooks||web]
หมายเหตุ
(ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชั้นป.4-6
  ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญทัน  วัลวาล(บาน)
ตำแหน่งเลขที่
-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาระงาน/กลุ่มงาน
(แม่ครัว)
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : xxxxxxxxxx 
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 

 
  
ชื่อ-สกุล
นายวิเชียร  สำราญดี(เชียร)
ตำแหน่งเลขที่

-
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
ปวส.วิชาเอกไฟฟ้า
ภาระงาน/กลุ่มงาน
(นักการภารโรง)
โทรศัพท์
-
ติดต่อ
Mail : xxxxxxxxxx  ID Line : nongkhorkrulurat     
Social Network : [  |Blog| |Gallery| |Facebooks| |web| ]
หมายเหตุ
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-05 (17300 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::bannongkhorschool59@gmail.com Tel:081-966-0697
และ 089-848-4570
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com 
      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school