สารสนเทศ

 
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-59
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 ภาพกิจกรรม2560
 ภาพกิจกรรม2559
 ภาพกิจกรรม2558
 ภาพกิจกรรม2557
ภาพกิจกรรม2556
 ภาพกิจกรรม2555(3)
 ภาพกิจกรรม2555(2)
 ภาพกิจกรรม2555(1)
 ภาพกิจกรรม2554
 ภาพกิจกรรม2553
 ภาพกิจกรรม2552
 เว็บโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(เก่า) 
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.250.227
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 26
เมื่อวานนี้: 26
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 11544
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.162.xxx.xxx
217.182.xxx.xx
201.52.xx.xxx
189.5.xx.xxx
164.132.xxx.xx

  ทั้งหมด: 6
เวลาในขณะนี้:
Nov 23, 2017
03:38 am UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 180
  • Yesterday: 2,395
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 524,805
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:78
  • Daily: 1,861
  • Monthly: 56,593
  • Yearly: 679,109
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4:


· รายงานการเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับนักเรียน
· รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติภาษาอังกฤษให้กับครู
· คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)
· โปรแกรมธนาคารโรงเรียนSchoolBank
· รายงานผลการประชุมผู้ครองนักเรียน2557 (รายงานผลการประชุมผู้ครองนักเรียน2557)
· รายงานประเมินตนเองของครู2557 (รายงานประเมินตนเองของครู ปี2557)
· รายงนการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษอังกฤษตามกรอบ CEFR (รายงนการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษอังกฤษตามกรอบ CEFR)
· รายงนการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ(PISA) (รายงนการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ(PISA))
· แบบเสนอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี58 (แบบเสนอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี58)
· คู่มือพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1ปี
· คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ป.1-6และม.1-3 (คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ป.1-6และม.1-3)
[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::bannongkhorschool59@gmail.com Tel:081-966-0697
และ 089-848-4570
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com 
      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school